• 6 sessions de rehabilitació
  • 185
  • Entrevista del problemes o dificultats de cada pacient.
  • Diagnòstic de fisioteràpia
  • Tractament del cas personalitzat
  • Desenvolupament, manteniment i recuperació de la màxima funcionalitat i mobilitat