Bòtox en medicina estètica

Bòtox en medicina estètica

La Toxina Botulínica és un dels tractaments més realitzats a nivell mundial per relaxar les arrugues d’expressió i és un dels procediments amb major grau de satisfacció per part dels pacients (actua relaxant la musculatura).

El Bòtox és un conjunt de proteïnes sintetitzades per el bacil anomenat Clostridium Botulinum. En el vial que es comercialitza no hi ha cap bactèria, únicament una mínima part de la proteïna que produeix aquesta bactèria.

Actualment i gràcies al seu mecanisme d’acció s’utilitza de forma molt segura en diferents tractaments (oftalmologia, rehabilitació, neurologia) i té en la medicina estètica un paper molt important per tractar les arrugues dinàmiques o d’expressió (envelliment, cansament, estrès, tristor, etc.) mitjançant la relaxació temporal dels músculs de la cara.

S’utilitza el serotipus A per els tractaments mèdics i els efectes comencen a partir dels 3-4 dies de la injecció i l’efecte màxim es sol produir als 15 dies.

L’efecte de la toxina botulínica tipus A és d’uns 3-4 mesos aproximadament, on es realitzarà de forma gradual de nou el moviment en els músculs tractats.

secuelas-del-botox-y-rellenos-clinicaioTractament

El tractament és personalitzat, per que cada pacient té una mímica pròpia, té una força muscular diferent i les insercions musculars no són idèntiques, per això es necessita un estudi previ per poder valorar tots aquests paràmetres per obtenir resultats satisfactoris. És molt important la primera vegada buscar una relaxació muscular i augmentar la concentració en el moment del retoc.

Utilitzant tècniques d’infiltració avançades pot produir un efecte lifting sense cirurgia. Relaxant en determinats punts estratègics els músculs depressors de la cara aconseguim augmentar l’acció dels músculs elevadors. D’aquesta manera aconseguim elevar estructures facials com les celles, nas i galtes.

 

Facebooktwitterlinkedinmail

Articles recomanats