BÓTOX

BÓTOX

 

El tractament llargament més demanat i més exitós de la medicina estètica és la toxina botulínica coneguda popularment com a BOTOX ® (que és la toxina tipus A que comercialitza la casa Allergant ). L’efecte d’aquesta molècula és inhibir l’alliberament de l’acetilcolina del nervi cap al múscul i així evitar la contracció d’aquest, millorant l’aspecte de les arrugues de la cara.
Les dosis que s’utilitzen per al tractament de les marques de l’entrecella, potes de gall o codi de barres són molt petites, i no s’associen a efectes secundaris que requereixin altres tractaments mèdics per contrarestar-los.
Des del moment de la injecció, comença a notar-se l’efecte al cap de dues setmanes i al mes tenim l´esplendor del tractament. A partir d’aquest moment l’efecte va minvant, la durada és d’uns 4-6 mesos segons la persona. Aleshores cal administrar una nova dosi de tractament. A causa de l’administració repetida de toxina es poden crear anticossos que neutralitzin part l’efecte d’aquesta, aleshores s’utilitza la toxina botulínica tipus B. En assajos clínics s’ha demostrat que l’efecte de la toxina B és menor en durada, per això l’emprem com a segona opció.
El millor del tractament és el confort del pacient, un 80-90% estan satisfets o molt satisfets amb el tractament. Els subjectes se senten amb una aparença més natural, una mirada més relaxada i més autoconfiança. Aquests beneficis els pacients els reporten 4 mesos després de l’administració.

Dra. Mercè Salvans Bartrons

                                                     

 

Facebooktwitterlinkedinmail

Articles recomanats