Protegeix-te del sol tot l’any!

L’exposició de la pell a la radiació solar, sobretot a la llum ultraviolada (formada per la combinació d’UVB i UVA) té efectes tant a curt com a llarg termini. Estem molt conscienciats...

BÓTOX

  El tractament llargament més demanat i més exitós de la medicina estètica és la toxina botulínica coneguda popularment com a BOTOX ® (que és la toxina tipus A que comercialitza la...

Bòtox en medicina estètica

La Toxina Botulínica és un dels tractaments més realitzats a nivell mundial per relaxar les arrugues d’expressió i és un dels procediments amb major grau de satisfacció per part dels pacients...